top of page

שי זילברפרב נטע

מרצה ומלווה את אלו שרוצים לכתוב את סיפורי משפחתם

הסיפור בהמשכים - מספרים עבר מנציחים עתיד

054-6499313

bottom of page