שביט דורית

שגרירה וסמנכ״ל משרד החוץ בדימוס.

050-6203128

1/1