כהן תום

יוצא המגזר החרדי, שירת כקצין בגדוד החרדי וכיום סטודנט למדעי המחשב.

054-4975451

1/0