חכמון גל

המוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין

מרכז יצחק רבין

052-4778447

1/1