top of page

זייפה מיכי

אל״מ (מיל׳) בוגר 8 מלחמות, מרצה ויועץ למערכת הבטחון. מחבר הספר ״נקישות של תקווה״ על סיפורו האישי בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים.

054-2233847

bottom of page