ברק דורית

חוקרת תולדות בני ברק. מלווה סיורים בבני ברק וסיורים וירטואליים בעיר.

052-7588666

1/1