אשכולי שלי

חוקרת נשים בעולם העתיק ומחברת הספר ׳גלויות - נשים שנמחקו מהתנ״ך׳

1/1