top of page

תובנות מפרשת השבוע עם ברטי אברהם ונטורה

השבוע פרשת ״ויקהל-פקודי״ 

השבת נקרא בע"ה שתי פרשות: "ויקהל-פקודי" החותמות את החומש השני בתורה ובאמצעותן, מעביר אלינו נותן התורה מסרים ותובנות לסייע לנו במסענו. הפרשה הראשונה: "ויקהל" פותחת במילים: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" ללמדנו על כוחה של אחדות שבלעדיה אין כל יכולת הישרדות לעם, ולאחר שזה קורה,אומר משה: "אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם" ודבריו מופנים לא רק לעומדים מולו אלא ובמיוחד אלינו, בדגש על המילה "לעשות" כי משה שהכיר היטב את נבכי נפשו של האדם בהיבט שמול: "רוב המלל" עומד "מיעוט המעש" מדגיש בדבריו את המילה: "לעשות!!!" כלומר, לא לדבר, לא לדקלם כמנטרה אלא לעשות!!! כי כדי לשנות מציאות, איזה ערך יש לתיכנונים (שבזה אנו אלופים) אם לא נעשה דבר? ולכן עלינו ליטול "פיקוד" על בסיס פרשת "פיקודי" ולפעול. 

כי הפרשה השניה, "פיקודי" החותמת את החומש מלמדת אותנו על מנהיגות אמיתית של מנהיג גדול "משה" המעמיד בפנינו מודל לחיקוי. הפרשה מתארת את סיום בניית המשכן המהודר במילים: "ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן" וזה בהחלט רגע מרומם נפש במלוא ההוד וההדר,אך האם נתנו דעתנו מי היו העוסקים במלאכת הקמתו? הלא מדובר היה בעבדים משוחררים ללא כל השכלה וידע בתחום! ואם בנסיבות המצב הם היו מתחמקים מהמטלה זה מאד הגיוני. משה שהבין זאת היטב גילה לנו כאן מנהיגות אמיתית מהי כדי שנלמד.משה לא נתן ל"משביתי השמחות" למיניהם ו"לשועלים הקטנים המחבלים בכרמים" להשתלט על סדר היום הלאומי, הוא החל מייד לפרט את תוכנית ההקמה המורכבת. משה העניק להם את התובנה שהוא מאמין בהם וביכולותיהם, הוא בנה חזון, הציב אתגר, החזיר להם את האמון בעצמם והצליח להוציא מהכוח אל הפועל את היכולות והכשרון שהיו רדומים בפנימיותם והביא אותם לכדי התלהבות אמיתית לבצע. ובמבחן התוצאה הם עמדו במשימה בצורה מעוררת כבוד והקימו את המשכן!!!
 הסיפור המקראי הזה ילמדנו להכיר בראש ובראשונה בערך עצמנו, ביכולותינו ובכישורים הנמצאים בפנימיותנו ומצפים רק שנגלה אותם ונצא לדרך "העשייה". אך לא רק זאת, משה בהתנהגותו העביר אלינו מסר להתנהג בדיוק כמוהו, להעניק לזולת את התובנה שהוא יכול ומסוגל, להשיב לו את האמון בעצמו, לעורר ולהצית את הכישרון והיכולות הרדומים הנמצאים בו, ולפעול בדרך כזו מול ילדינו, משפחתנו, חברינו, עמיתינו לעבודה ולמעשה לכל סובבנו ולאתגר   אותם להבין ולדעת שרק ביחד נצליח לשנות מציאות, להגיע לייעד ולממש חזון. שתהיה שבת נפלאה ומוארת וחודש טוב המבורך בעשייה טובה
🌹🌹🌹
bottom of page