top of page

תובנות מפרשת השבוע עם ברטי אברהם ונטורה

השבוע פרשת ״האזינו״ 

השבת שהיא "שבת שובה" נקרא בע"ה את פרשת "האזינו"  וכדאי שנדע ששמה של השבת ניתן לה כנגזרת מדברי הנביא הושע אותה קוראים בהפטרת היום: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך, כי כשלת בעוונך" והחיבור הזה בין הפרשה וההפטרה כל כך אקטואלי לימים הללו משום שהוא מעניק לנו את הכוח והתקווה שלא הכל אבוד וניתן לתקן כי הנר עדיין דולק...וביום ראשון בערב נתייחד כולנו ביום הקדוש ביותר לעם היהודי "יום הכיפורים". כי בראש השנה "נכתבנו", וביום הכיפורים אמורה "הכתיבה להיחתם" ואאחל לכולנו גמר חתימה טובה. ובזיקה למציאות בה אני חיים, אשא תפילתי בתחינה מיוחדת לעליון על כל מתוך התפילה לחג: "שתהא זו שנה שתסיר שנאה וקנאה בינינו לעבדך באגודה אחת" 

וכאמור, השבת נקרא בע"ה את פרשת "האזינו" שהיא "שירת נבואה" באמצעותה חותם משה ביומו האחרון עלי אדמות את התורה, וכאשר הוא עומד שם ורואה אותנו היום בעיני רוחו, ניתן לחוש את הכאב הגדול שלו ואת אכזבתו הקשה לפי השאלה שהוא מפנה אלינו(!!!): "הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם?" ושאלתי היא, האם יש לנו תשובה ראויה לשאלתו???
ובטרם יעביר את "שרביט ההנהגה" ליורשו, סוקר משה בפסוקי שירה את העבר בשילוב בחיזוי נבואי על שצופן העתיד לחברה האנושית בכלל, ולעם ישראל בפרט. וכדי שדבריו יקבלו את מקומם הראוי בתובנה האנושית, הוא מגייס לעדות נצח את השמים ואת הארץ ואומר: "האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי". ורצוי לשים לב שלמרות המסר הקולקטיבי של השירה הזו, פונה משה באופן ישיר ואישי לכל אחת ואחד מאתנו ודורש: ״זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" ומילת המפתח היא זכור!!! כי משה מדגיש בפנינו שכדי לשנות מציאות היום על מנת להבטיח מחר טוב יותר, עלינו להפיק לקחים מהעבר ולתקן כי אחרת מה שהיה הוא שיהיה… משה מבקש מאתנו להתנתק מהחשיבה היומרנית של: ״מה כבר דורות העבר יכולים לתרום לי? הרי אני יודע הכל...כי אני ואני ואני ואני...״ ובקריאתו הפרטנית הוא דורש מאתנו שנבין שדורות העבר הם "השורשים" המזינים את "העץ" שלנו כי לולא השורשים האיתנים והעמוקים"העץ" שלנו היה נובל זה מכבר...עלינו לדעת שאירועי העבר הם חלק מאתנו והשפעתם עלינו רבה הן במישרין והן בעקיפין כי הם משקפים את קדושת החיים, את השאיפה לחירות כמו גם את הציפייה לגאולה האמתית. 
אז לפני שאנו ממשיכים בדרכנו בגבהות לב ובזחיחות הדעת, בטרם יפנה יום, בואו נלמד לאן הביאו אותנו "מעללינו" בעבר, נפיק לקחים מהטעויות ההן, נתקן, נחשב מסלול מחדש,ונצא לדרך חדשה ונזכור את שאמר יגאל אלון המנוח: "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" בואו נהיה קשובים למשה, נפנים את דבריו ונעשה כל מאמץ באופן אישי לא להתעלם מהעבר, להפיק לקחים היום כדי שנוכל לתכנן נכון בתקווה גדולה את המחר. שבת נפלאה ומוארת, שנה טובה, וגמר חתימה טובה❤תודה ברטי ונטורה
bottom of page